Savunma Sanayii ve Sınır Güvenliği

Tüm sektör ve marketlerde olduğu gibi – hatta daha da kritik ve elzem olarak- savunma sanayii alanında da bilginin edinilmesi, güvenli bir şekilde aktarılması ve işlenmesi önem arzetmektedir.

Hele ki kendi içinde çok fazla sorunla uğraşan ülkelere sınır komşuluğu olan ve sınırlarında farklı fraksiyonlar ve örgütlerin eylem alanları olan Türkiye gibi jeopolitik öneme sahip bir ülke için bu sınırların korunması, izlenmesi ve ivedi şekilde reaksiyon gösterilmesi çok çok daha elzem bir konudur.

Biz, Zirve Kablosuz Veri Aktarım Teknolojileri olarak savunma sanayii ve sınır güvenliği uygulamalarında özellikle tercihli ve onaylı Türkiye distribütörü olduğumuz Redline Communications Inc. firmasının tüm dünya genelinde savunma sanayii ve askeri uygulamalarda tam not aldığı fixed, nomadic ve mobile terminalleri ve Sector Controller üniteleri ile noktadan noktaya (PtP), noktadan çok noktaya (PtMP) ve mobile kablosuz ağlar/bulut yapıları kurarak sahadan toplanan tüm verilerin ve görüntülerin kesintisiz, hızlı, etkin ve güvenli bir şekilde değerlendirme ve işleme merkezlerine aktarılmasını sağlamaktayız.

Merkezlere aktarılan veri ve görüntülerin değerlendirilmesi ve işlenmesi sonrasında gösterilmesi gereken reaksiyon için yine aynı kablosuz ağ/bulut yapısı ile sahadaki operasyonel mobil birlik ve araçlara gerekli reaksiyon planının kesintisiz, hızlı, etkin ve güvenli bir şekilde aktarılması sağlanmaktadır.

Kurulan bu kablosuz ağ ve bulut yapısı kurumun kullanımına özel kapalı devre sistem olmakla birlikte,kullanmakta olduğumuz Redline üniteler default olarak AES 128/256 (OTA, FIPS 197 uyumlu) encryption desteğine ek olarak tercih edildiğinde FIPS 140-2 desteği sağladığı için segmentindeki en güvenli kablosuz ağ ve bulut yapısını kurumların hizmetine sunmaktadır.