Enerji ve Madencilik

Günümüzde yaşamımızın gittikçe dijitalleşmesine paralel olarak enerji ve madencilik sektörü de diğer bütün sektörler gibi teknolojik gelişim ve dijitalleşmeden yararlanarak kendisini geliştirmekte ve bu imkanları kullanarak saha güvenliği verilerini ve saha sensör verilerini eş zamanlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde toplayarak operasyonel reaksiyonları hızlı bir şekilde belirleyip uygulamaya geçirmektedir.

Bilindiği üzere enerji ve maden sahaları yapı ve işleyiş itibariyle kablolu iletişimin kullanılmasına çok fazla imkan vermeyen sahalardır. Bu sebeple enerji üretim ve maden sahaları projelerinde kablosuz teknolojilerin kullanımı çok daha tercih edilebilir bir çözümdür.

Zirve olarak enerji ve madencilik sektörünün zor çevresel şartlarında sorunsuz ve stabil olarak çalışabilen kablosuz ağlar kurabilmek için dünya çapında kabiliyet ve üstünlüğünü ispatlamış olan tercihli distribütörlüğüne sahip olduğumuz sektörünün lider üreticileriyle başta oil-gas sektörü olmak üzere tüm enerji ve madencilik saha ve iletim projelerinde sorunsuz anahtar teslim projeler sunmaktayız.

Enerji ve madencilik sektöründe sunmakta olduğumuz kablosuz ağ çözümleri işletme ve sahanın gerek ve ihtiyaçlarına göre Noktadan noktaya (PtP), Noktadan çok noktaya (PtMP), Mobil olmak üzere uygun olarak planlanmakta, kurulum ve konfigürasyonlar tamamlandıktan sonra testleri yapılarak işletmenin hizmetine sunulmaktadır.