Akıllı Şehirler ve Belediyecilik

Günümüzde sanayi ve ticaretin gelişmesine paralel olarak nüfusun dörtte üçü kadarı kırsal bölgelerden ziyade yaşamını şehirlerde idame ettirmektedir.  Şehirlerde kontrolsüz olarak artan bu nüfus yoğunluğu beraberinde altyapı, ulaşım, konut, eğitim, sağlık, güvenlik, çevre kirliliği ve enerji gibi konularda ciddi sorunlar meydana getirmiştir.

Bu sorunların giderilmesi için mevcut kaynakların daha verimli olarak kullanılması ve ileriye yönelik akılcı stratejilerin geliştirilmesi hayati önem arzetmektedir.

Hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri tüm bu sorunları gidererek daha yaşanabilir “akıllı şehirler” konseptleri oluşturmak için çözümler sunmaktadır. Sunulan bu çözümlerin birbirleri ile uyum içinde çalışması ve entegrasyonunun sağlanması ayrı bir önem arzetmektedir. Bu uyum içinde entegre bir şekilde çalışmayı sağlamanın yegane yolu her dakika/her saat/her gün sensörlerden toplanan verinin işlenerek ve süzgeçten geçirilerek katma değer sağlayan bilgiye dönüşmesi ve kullanılması gerekmektedir.

Tam da bu noktada, Zirve Kablosuz Veri Aktarım Teknolojileri olarak bizler bu toplanan verilerin hızlı, etkin ve güvenli bir şekilde izleme ve işleme merkezlerine aktarılabilmesi için dünya lideri çözüm ortaklarımızla noktadan noktaya(PtP), noktadan çok noktaya(PtMP) ve mobil omurga kurarak merkezi yönetimlere, yerel idarelere kablosuz omurga altyapı çözümleri sunmaktayız.

Şehir genelinde kurulan bu kablosuz omurga ve bulut sayesinde; kontrolü, işleyişi ve güvenliği herhangi farklı bir kurum veya kişinin kontrolünde ait olmayan salt idarenin kendi kontrolü altında kapalı devre bir veri aktarım omurgası imkanı sağlanmaktadır. Yine bu omurga ve bulut sistemi kablosuz teknolojilerin en büyük avantajlarından biri olan esnek genişletilebilir yapısı sayesinde gelecekte oluşabilecek ihtiyaçların çok kısa bir sürede mevcut sisteme entegre edilmesine olanak sağlamaktadır.